Winterkenmerken en zomerkenmerken ETW-sortimentslijst september 2012

European Treeworker Sortimentslijst
Toegevoegd door Geert Starre: sleutels en verschillen


geert@starre.info
www.boom7.nl
x winter: geen sleutel voor winterkenmerken gevonden
sortering: per familie
Leguminosae (Vlinderbloemenfamilie)

knoppen verborgen in de voet van de bladstelen, zaden in peulen

Gleditsia valse christusdoorn knoppen 1mm oranje
122 Gleditsia triacanthos valse christusdoorn enorme vertakte doornen, enorme peulen
127 Gleditsia triacanthos f. inermis - doornloos, bladsteelaanzet: zigzag tak, verdikking, grote peulen

Robinia
elke knop gesteund door (zeer kleine) doornen, omrand door bladlitteken
137 Robinia pseudoacacia robinia (acacia) zie alg
142 Robinia pseudoacacia ‘Frisia’ - bladvorm
147 Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ bol of kogelrobinia x winter, groeivorm
152 Robinia pseudoacacia ‘Unifoliola’ eenbladige robinia ongedoornd, blad enkelvoudig

Sophora honingboom knoppen 1mm, verborgen in de bladstelen
157 Sophora japonica (Styph..) honingboom groene takken, geen zigzag zoals Gleditsia, zwarte knoppen!
162 Sophora japonica ‘Pendula’ - treurvorm, zeer zeldzaam
Betulaceae (Berkenfamilie)Alnus elzen knoppen op dun steeltje, mannelijke katjes in felle kleuren, rijpen af tot elzenproppen
172 Alnus cordata hartbladige els of Italiaanse els loten helderbruin, grijsberijpt
177 Alnus glutinosa zwarte els loten kaal
182 Alnus glutinosa ‘Aurea’ - x winter, zeldzaam
187 Alnus glutinosa ‘Laciniata’ - x winter, zeldzaam
192 Alnus incana witte els of grijze els twijgen en knoppen fijn behaard
197 Alnus x spaethii ‘Spaeth’ - x winter, onderz. blad kleine haartjes

Betula berken bloei in winter: opvallende gele mannelijke katjes, dunne loten met grote kegelvormige knoppen
202 Betula nigra zwarte berk loten grijs behaard, vooral bij top
207 Betula pendula ruwe berk loten kaal
212 Betula pendula ‘Tristis’ treurberk x winter, treurvorm
217 Betula pendula ‘Youngii’ prieelberk x winter, geent op onderstam
222 Betula pubescens zachte berk twijgen blijvend behaard
227 Betula utilis - twijgen kort behaard met weinig of geen klieren

Carpinus haagbeuken katjes verschijnen in lente, dode blaadjes blijven zitten
232 Carpinus betulus haagbeuk knoppen slank en lang (8mm) met iets gekromde top, nooit wijd afstaand als bij beuk
237 Carpinus betulus ‘Fastigiata’ - x winter, kroon dicht
242 Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ - x winter, losse zuilvorm

Corylus hazelaars vrouwelijke bloemen eerst als rode poliepjes, ze groeien uit tot flinke noten
247 Corylus colurna boomhazelaar hazelnoten, kurk na 2 jaar, knop open, vrucht en katjes

todo

252 Ostrya carpinifolia hopbeuk merg groen, knoppen 2 rijig
Fagaceae (Napjesdragersfamilie)Castanea tamme kastanjes grote noten in stekelig omhulsel
262 Castanea sativa tamme kastanje lentegroeven twijg, enkele knop, stomp eivormig 2 a 3 knopschubben

Fagus beuken lange knoppen, eetbare noten in napje dat met 4 kleppen opengaat
267 Fagus sylvatica gewone beuk zigzaggende twijgen met afstaande 2cm lange spitse lichtbruine knoppen
272 Fagus sylvatica ‘Aspleniifolia’ varenbeuk x winter
277 Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ bruine beuk x winter, verzamelnaam voor beuken met bruine bladeren
282 Fagus sylvatica ‘Pendula’ treurbeuk x winter, stand tak

Quercus eiken noten (eikels) in bekervormig napje, merg 5-stralig (schuin snijden), knoppen alleenstaand
287 Quercus cerris moseik of Turkse eik knoppen met lange behaarde borstels
292 Quercus frainetto Hongaarse eik knoppen 1cm grijsbruin met behaarde schubben
297 Quercus palustris moeraseik knoppen klein (3mm) dofbruin, vrijwel kaal
302 Quercus petraea wintereik twijgen groenbruin, knoppen eirond, behaard
307 Quercus robur zomereik loten zilverig met kluwens oranjebruine stompe knoppen verschillend formaat opgehoopt bij de top
312 Quercus robur ‘Fastigiata’ - x winter (zuilvorm)
317 Quercus rubra Amerikaanse eik spitse knoppen 8mm kaal, dunne loten, grijs
Juglandaceae (Okkernootfamilie)

dikke twijgen, bladmerken groot

Juglans walnoten gekamerd merg, driehoekige knoppen, grote samengestelde bladeren
327 Juglans nigra zwarte noot behaard
332 Juglans regia gewone walnoot of okkernoot mannelijk katje als knop, kaal, groene tak

Pterocarya vleugelnoten gekamerd merg, grote samengestelde bladeren
337 Pterocarya fraxinifolia gewone vleugelnoot naakte knoppen, geen knopschubben
Salicaceae (Wilgenfamilie)Populus populieren niet te verwarren met fruitbomen: die hebben jaarlittekens om twijgen, takken gezaagd door vorm knoppen
347 Populus alba witte abeel dicht witviltig: geheel of gedeeltelijk witte eindtakken
372 Populus x canescens grauwe abeel dicht grijsviltig, grijzer dan alba
357 Populus tremula ratelpopulier kale ronde twijgen, zeer spitse knop, ook heel dikke knoppen (test: fijnwrijven: kleverig maar niet gele vingers)
352 Populus nigra ‘Italica’ Italiaanse populier kantige twijgen, knoppen kleverig bruingroen (bij fijnwrijven: gele en kleverige vingers)
367 Populus x canadensis Canadese populier x winter, probeer: slanke spitse 1cm lange knoppen
362 Populus trichocarpa Westamerikaanse balsempopulier knoppen langs spits en kleverig, loten roodbruin, twijg kantig

Salix wilgen zijknoppen met 1 knopschub
377 Salix alba schietwilg rechte wilgentakken, dun, knoppen herkenbaar
382 Salix babylonica ‘Tortuosa’ kronkelwilg kronkels: boom is bos spiraalvormig gedraaide takken met raar krullende loten
387 Salix caprea boswilg stompe knoppen, kortbehaard
392 Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’ treurwilg slappe gebogen takken – stand!
Moraceae (Moerbeifamilie)Morus moerbeiachtigen schijnvruchten
402 Morus alba witte moerbei twijgen iets behaard, grijsgroen, knoppen 4..6mm met 5..7 schubben
Rosaceae (Rozenfamilie)Crataegus meidoorns meestal doornige kleine bomen
412 Crataegus monogyna ‘Stricta’ eenstijlige meidoorn gedoornde twijg, soms rode bessen in winter
417 Crataegus x lavalleei - langbehaard met schaarse doornen
422 Crataegus x media ‘Paul’s Scarlet’ - x winter, afgeleid van tweestijlige meidoorn, bloemkleur

Malus appels knoppen min of meer grijsviltig, donkerder dan peer
427 Malus spp. appel twijgen aanvankelijk grijsviltig

Prunus kersen, sierkersen merg rond, alleen aan uiteinde korte zijtakjes: 'sterretjes' (!)
432 Prunus avium zoete kers of kriek knop als eik maar boller, tak met ringhout
437 Prunus cerasifera ‘Nigra’ - zwarte loten, helder rode kleine knopjes
442 Prunus padus vogelkers loten kaal, dof en donkergroenbruin, lichte kurkporien, knoppen 1cm lang, zonder afst. Zijloten vgl ratelpopulier
447 Prunus serotina Amerikaanse vogelkers loten dun, glanzend roodbruin, knoppen 4 mm geelachtig, stomp
452 Prunus serrulata Japanse sierkers loten kortbehaard, knoppen lang slank kastanjebruin, lenticellen
457 Prunus x subhirtella ‘Autumnalis’ najaarskers winterbloeiend (zeer veel aangepland)

Pyrus peren twijgen kaal of aanliggend behaard, knoppen +/- stomp, bladmerk vertikaal met een iets overstekende bovenrand
462 Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ - knoppen roze, wollig behaard
467 Pyrus spp. peer aanliggend behaard

Sorbus lijster/meelbessen onderste deel bladsteel is als paar mm dikke schijf op bladmerk
472 Sorbus aria meelbes vruchten oranjerood, veel lenticellen
477 Sorbus aucuparia gewone lijsterbes knoppen meer behaard
482 Sorbus intermedia Zweedse meelbes knoppen iets minder behaard: randen knopschubben behaard
Ulmaceae (Iepenfamilie)

takken als visgraat iin 1 vlak, naar uiteinde langer

Ulmus iepen Takken in 1 vlak, knopschubben zichtbaar, zigzag twijgen
492 Ulmus glabra 'Camperdownii' prieeliep Treurvorm, kogelronde donkere knopjes (Ulmus glabra ‘Camperdownii’)
497 Ulmus glabra bergiep, ruwe iep twijgen aanvankelijk behaard, dunkerbruin, knoppen donkerbruin behaard
502 Ulmus minor veldiep twijgen en knoppen kaal
507 Ulmus x hollandica ‘Wredei’ goudiep ruwere twijgen

Zelkova zelkova meerdere knopjes
512 Zelkova serrata - steeds 2, soms meer zeer kleine knoppen naast elkaar, warriger tak
Bignoniaceae (Trompetboomfamilie)

drie knoppen per knoop

Catalpa trompetboom bladen lijken sterk op Paulowina tomentosa
522 Catalpa bignonioides trompetboom knoppen in kransen van 3, sperziebonen
527 Catalpa bignonioides ‘Aurea’ - x winter
532 Catalpa bignonioides ‘Nana’ - x winter, bolvorm, jaarlijks snoeien, grootste bladvorm

Paulowina Anna-Paulownaboom lbladen als trompetboom
572 Paulownia tomentosa Anna-Paulownaboom ronde lichtbruine behaarde bolletjes, eivormige doosvruchten
Oleaceae (Olijffamilie)Fraxinus essen gevleugelde nootjes ongeveer als esdoorns maar symmetrisch en niet gepaard, tegenoverstaande knoppen
542 Fraxinus angustifolia ‘Raywood’ - x winter, in herfst purperen looftoppen
547 Fraxinus excelsior gewone es dikke roetzwarte mijtervormige tegenoverstaande knoppen
552 Fraxinus excelsior ‘Jaspidea’ goud es dikke roetzwarte mijtervormige tegenoverstaande knoppen, gele loten!
557 Fraxinus ornus pluimes bruine ronde knop
562 Fraxinus pennsylvanica ‘Zundert’ - bruine puntige knop (=eindknoppen toegespitst)
Malvaceae (Kaasjeskruidfamilie)Tilia lindes knoppen met 2..3 schubben, puntiger dan iep
582 Tilia americana Amerikaanse linde loten, knoppen groenbruin/roodachtig, kaal
587 Tilia cordata kleinbladige linde of winterlinde teruggroei
592 Tilia platyphyllos grootbladige linde of zomerlinde knoppen dik met 3 knopschubben
597 Tilia tomentosa zilverlinde behaard twijg en knop
602 Tilia x europaea Hollandse linde of gewone linde groenere tak en knop, knoppen dik met 1 grote en 1 kleine knopschub, deze rood en fijn gewimperd
607 Tilia x europaea ‘Euchlora’ krimlinde knoppen groen/roodachtig (tilia x euchloria)
Aceraceae (Esdoornfamilie)Acer esdoorns tegenoverstaande knoppen i.t.t. platanen maar zelfde blad, helikoptertjes
637 Acer campestre veldesdoorn of Spaanse aak zeer kleine knoppen, kurkvleugels, zeer dicht vertakt
642 Acer negundo vederesdoorn loten plastic-groen, knoppen zijdeachtig wit behaard, verbindingslijn met puntje tussen 2 knoppen, geveerd blad!
647 Acer negundo ‘Variegatum’ - x winter, bladkleur anders, met terugslag
652 Acer platanoides Noorse esdoorn knoppen roodbruin, breed en gesteeld, loten glanzend bruin
657 Acer platanoides ‘Faassen’s Black’ - winterknoppen intens purper
662 Acer platanoides ‘Globosum’ kogelesdoorn groeivorm, ronde kroon als een lolly
617 Acer pseudoplatanus gewone esdoorn knop groen, vruchtvleugels: rechte hoek
622 Acer pseudoplatanus ‘Atropurpureum - x winter, donkerste vorm
627 Acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’ - x winter, in lente geelroze vlekken op blad
667 Acer rubrum rode esdoorn loten dun roodachtig, knoppen klein (2..4mm)
672 Acer saccharinum zilveresdoorn of witte esdoorn loten eerst groen later roodbruin, knoppen helderrood/groen, 8mm
Sapindaceae (Zeepboomfamilie)Aesculus paarde(n?)kastanjes tegenoverstaande knoppen, hoefijzervormig bladlitteken, kastanjes in stekelig bolster
677 Aesculus hippocastanum witte paardenkastanje blad, dikke bruine knoppen, kleverig, litteken als hoefijzer
682 Aesculus hippocastanum 'Baumannii' - x winter
687 Aesculus x carnea rode paardenkastanje knoppen grijsachtig, bolster niet stekelig
Simaroubaceae (Hemelboomfamilie)Ailanthus hemelboom vruchten met brede vleugelrand als bij es in pluimen
697 Ailanthus altissima hemelboom loten dik, taps toelopend, knoppen klein, roodachtig, bol. naast een groot lichtgekleurd hartvormig bladlitteken
MagnoliaceaeLiriodendron tulpenboom loten groenachtig
707 Liriodendron tulipifera tulpenboom knop als eendenbek of beverstaart, 5cm vruchtaar, ook in winter

Magnolia beverbomen zeer behaarde knoppen
712 Magnolia kobus beverboom zeer behaarde knop, warrige vruchttros oranje bessen
PlatanaceaePlatanus platanen afschilverende stam, knoppen glad, kegelvormig, niet tegenoverstaand, zigzag tak, 3cm dikke vruchtbol
722 Platanus orientalis oosterse plataan verschil niet duidelijk volgens vademecuum
727 Platanus orientalis ‘Digitata’ - x winter, bladen smaller
732 Platanus x hispanica plataan rood/groene hoorntjes met 1 knopschub, 's winters nog door bladlitteken omkraagd.
AltingiaceaeLiquidambar amberboom kurkvleugels vgl Acer campestre
742 Liquidambar styraciflua amberboom verspreide knopstand, korte spichtige zijloten, vgl ratelpopulier
Cercidiphyllaceae


752 Cercidiphyllum japonicum katzuraboom lange evenwijdige tegenoverstaande karmijnrode knoppen
Ginkgoaceae


877 Ginkgo biloba Japanse notenboom knoppen als kaboutermutsjes dat zijn dikke gegroefde zijtakjes
NAALDBOMEN


Cupressaceae (Cipresfamilie)/Cupressoideae


762 Chamaecyparis lawsoniana Californische cypres 1,8 mm brede loten, peterseliegeur, vrije top
767 Thuja plicata reuzenlevensboom bladeren zijn stomp en schubachtig en zitten aan afgeplatte twijgen
Cupressaceae (Cipresfamilie)/Sequoioideae


777 Metasequoia glyptostroboides watercipres knoppen zichtbaar (kaal in winter) en tegenoverstaand
782 Sequoiadendron giganteum mammoetboom kleine naalden
Cupressaceae (Cipresfamilie)/Taxodioideae


792 Taxodium distichum moerascipres geen zichtbare knoppen, lijkt dood in winter
Pinaceae (Dennenfamilie)


802 Abies grandis reuzen zilverspar Bladen 25..50 mm, 2 helder witte strepen onderzijde, in midden het breedst, in 2 vlakke rijen

Cedrus
korte loten met bladrozet
807 Cedrus deodara blauwe ceder naalden 2.5..5 cm, tot 30 bijeen
812 Cedrus libani himalayaceder naalden 0.7..3 cm, 20..40 bijeen
817 Cedrus libani 'Glauca' Libanonceder
822 Larix kaempferi Japanse lariks (Japanse lork) bladverliezend, naalden in kluitjes 2 witte huidmondstrepen, ronde kegels blijven aan takje, zijtakjes als Ginkgo
827 Picea abies fijnspar naalden smal en scherp, regelmatig rondom tak!, beetje hout komt mee bij lostrekken naald
832 Picea omorika Servische spar
837 Pinus nigra zwarte den naalden in 2tallen, 8..16 cm
842 Pinus strobus weymouthden
847 Pinus sylvestris grove den naalden in 2tallen, 3..7 cm
852 Pseudotsuga menziesii douglasspar kapotgevreven naalden ruiken naar sinasappel, kegel met driepuntige dunne schubben tussen de dikkere
857 Tsuga heterophylla westerse hemlock (westerse!) bladen 6..22mm, 2 helder witte strepen onderzijde, in midden het breedst
Taxaceae


867 Taxus baccata gewone taxus enige naaldboom met groene eindtakken, rode vruchten