Huisregels bij evenementen in Meppel: "de organisatie stelt zich niet aansprakelijk?"

Hoewel in Meppel geweldige en toonaangevende evenementen georganiseerd worden, draaft een klein groepje organisatoren met te veel invloed door.

Je kan de binnenstad van Meppel in het evenementenseizoen niet in zonder langs informatiezuilen te komen met daarop "Huisregels Evenementen Meppel". Vanaf half april tot en met einde zomer staan ze elk jaar bij de toegang van elke weg richting het gehele centrum. Reden om de regels eens in detail te bekijken.

huisregels evenementen gehele binnenstad
huisregels evenementen gehele binnenstad

de huisregels evenementen
de huisregels evenementen
 

De gehele binnenstad

Nogmaals, dit gaat om de gehele binnenstad, niet een afgesloten terrein. Inwoners en niet-bezoekers welke niet op een evenement komen kunnen er niet aan ontkomen. Of ze nou een evenement bezoeken of niet. En Meppel heeft zeer veel evenementen welke meerdere dagen duren. Geweldige evenementen overigens zoals Puppet International, wedstrijden, avondvierdaagse en natuurlijk de Donderdag Meppeldagen.

De regels

obj_4942-deel-05.png

In Nederland is het bezit van zelfs vuurwapens niet verboden, onder andere het dragen en voorhanden hebben wel. (Wet wapens en munitie). De gemeente Meppel en/of de organisatie is niet het bevoegd gezag om hier uitzonderingen te maken.

obj_4942-deel-06.png

Volgens ruimtelijkeplannen.nl is het hele centrum evenemententerrein. Dus als je met je boodschappen (eigen consumpties) de Albert Heijn uitloopt heb je een probleem. Je kind een banaan meegeven? Mag niet. Flesje water mee met avondvierdaagse? Verboden.

obj_4942-deel-08.png

Dus ik moet in de gehele binnenstad instructies opvolgen van een 16 jarige stagiair in dienst van een organisatie?

obj_4942-deel-11.png

Dus op grond van mijn gedrag mag zelfs buiten het evenement op de openbare weg mag de organisatie, de beveiliging of het personeel - weer de 16 jarige - mij de toegang tot de openbare weg ontzeggen? Sinds wanneer kan ieder personeelslid van een evenmentenorganisatie mij wegsturen van de openbare weg, het hele centrum en ook daarbuiten?

obj_4942-deel-14.png

Burgerlijk Wetboek negeren we wel, in het kader van deregulering? Over deregulering later meer.

de organisatie stelt zicht niet aansprakelijk

En de leukste: "De organisatie stels zicht niet aansprakelijk voor letsel of schade". De zin: "de organisatie stelt zicht niet aansprakelijk", kennen we van de bordjes bij de gardobe.

obj1988.jpg

Hadden de horecaondernemers even op de site van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland gekeken dan hadden ze geweten dat je jezelf niet aansprakelijk kan stellen - dat doet een ander namelijk:

koninkijke-horeca-g10.png

obj_4942-deel-16.png

Dus bezoekers worden weggesleept door de organisatie? Niet logisch om bezoekers weg te slepen, nuttiger lijkt het me om de voertuigen weg te slepen - als dat al mag. Misschien is het nuttiger om verkeersregelaars in te zetten. Is maar een idee.
 

Vele zuilen


het gaat niet om een enkele zuil
 

"Krachtige regels omtrent het evenement"

Waar de krachtige regels vandaan komen is makkelijk te achterhalen, ook degene die dit het idee 'moet trekken'. Staat netjes op pagina 29 van het document 'Actieplan binnenstad Meppel, 2015 - 2018'.

Daar staat: "Huisregels aangaande te organiseren evenementen in de gemeente Meppel. Deze dienen duidelijk zichtbaar te zijn voor een ieder die zich binnen het evenementengebied beweegt. (Al in gang gezet door het evenementencollectief. Zuilen maken met huisregels zichtbaar op aanrij routes. Krachtige regels omtrent het evenement."
 

Deregulering!

Bovengenoemde huisregels zijn op z'n minst merkwaardig als je de inhoud van het document 'Evenementenbeleid gemeente Meppel' bekijkt. Een paar citaten.

pagina 5:
"1.3. Hoe kwam deze nota tot stand?
Voor het college en de gemeenteraad was een evenementenbeleid al langere tijd een
wens. Deregulering is een belangrijk resultaat. De gemeenteraad noemde geluidsoverlast als belangrijk onderwerp en het reduceren van afval met behulp van statiegeldglazen. Het is balanceren tussen strakke regelgeving en het soepel met elkaar om kunnen gaan. Iets waaraan de Meppelers belang hechten.
"

pagina 5:
"Deze nota beschrijft enkele maatregelen voor deregulering ofwel minder regels."

pagina 11:
"4. Minder regels
4.1. Deregulering
De opmerking op de vorige pagina sluit aan bij het coalitieakkoord dat spreekt over het
stimuleren van de eigen kracht van de Meppeler bevolking; in vertrouwen zaken aan
onze eigen inwoners overlaten. Met het verlagen van de regeldruk geven we het signaal
af dat het ons ernst is hiermee.
"


Dus het beleid is minder regels, soepel met elkaar omgaan en vervolgens plempen het centrum vol met... meer regels. Ondanks het vertrouwen dat we in onze burgers hebben.
 

Boomverzorging en regels

Behalve het idee van deregulering zijn er meer spanningsvelden. De 'trekker' van deze regels heeft zelf ook een evenement georganiseerd. Dat verliep niet geheel volgens de regels: 43 overtredingen. En dat geeft meteen een antwoord op de vraag waarom dit verhaal op een site van een activistische boomverzorger staat:

lees verder: Het evenement Meppel Culinair 2016: grote schade door insporing

en in 2017: Het evenement Meppel Culinair 2017 veroorzaakte grote schade door overtredingen
 

De gemeenteraad

Het ergste is niet dat het locale clubje organisatoren regeltjes mag maken voor heel Meppel zonder enige vorm van inspraak, buiten de raad om. Erger is dat de gemeenteraad en het bestuur dit laat gebeuren. Een zuil staat op 10 meter afstand van de raadzaal. He Richard, vanuit je kantoor kan je de zuil zelfs zien.
 

Soepel met elkaar omgaan

Dat soepel met elkaar omgaan is wel gelukt niet gelukt: 11 bezwaarzaken en 4x in beroep.
 

Tot slot

Wat de locale horecaboeren in hun eigen garderobes voor maffe voorwaarden regelen moeten ze zelf weten. In mijn binnenstad accepteer ik geen regels van andere burgers, zeker niet van organisaties welke er zelf een potje van maken. Laat staan regels op de openbare weg zonder enige vorm van democratische legitimiteit of inspraak.


Geert Starre 2019


De regels in tekst (OCR van foto):

Tijdens evenementen in Meppel hanteren wij huisregels. Bij betreden van een
evenement gaat u hiermee akkoord en bent u verplicht zich aan deze regels te houden.

01 Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u hebt, zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het feest weigeren.

02 Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar.

03 Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onderde 18 jaar.

04 Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.

05 Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen
in uw bezit te hebben.

06 Het is verboden om eigen consumpties en etenswaren mee het evenementengebied op
te nemen.

07 Het is verboden om glas mee te nemen binnen het evenementengebied.

08 U dient instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel te allen tijde op te
volgen

09 Indien u medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, dient u het
evenementengebied te verlaten.

10 Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.

11 Op gronde van gedrag binnen het evenementengebied en/of openbare weg aangrenzend aan het evenementengebied kan de organisatie, de beveiliging of het personeel u de toegang weigeren.

12 Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.

13 Binnen het evenementengebied kan meer dan 85Db(a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf op het festivalterrein geschiedt derhalve geheel op eigen risico. Geef uw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken.

14 Het betreden van het evenementengebied en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.

15 De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voorenigerlei letsel of schades ontstaan aan
bezoekers en/of goederen van bezoekers. Hieronder wordt ook o.a. diefstal en vermissing verstaan.

16 Parkeer op de daarvoor bestemde plekken. Bezoekers die elders parkeren riskeren een
boete en/of zullen worden weggesleept.

17 Tijdens een evenement worden (foto)opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.server clear NOK