logo boom7 boomverzorging

Plantkennis: zomerkenmerken & winterkenmerken

Update 17 januari 2017: toegevoegd foto's winterkenmerken met 'rijp'.

Als boomverzorger moet je niet alleen kunnen zagen, je moet ook veel kennis van bomen hebben: plantkennis of sortimentskennis. Veel boomverzorgers struikelen hierover tijdens de opleiding. Ons groepje van de Groene Welle in Zwolle had een uitzonderlijk hoog slagingspercentage t.o.v. het landelijk gemiddelde bij de ETW (European Treeworker) examens. We hebben dezelfde toetsen gehad. Getallen: Groene Welle: 8 van de 9 gehaald, ETW examen: http://www.treehugs.nl/forum/viewtopic.php?f=1&t=4747#.U_ykRtYvAWM
Hier worden slagingspercentages van 30% genoemd. En treehugs heeft natuurlijk altijd gelijk.

Toets ETW plantkennis winterkenmerken & zomerkenmerken


In het leslokaal liggen meerdere takken met nummers
In het leslokaal liggen meerdere takken met nummers
Invullen: wetenschappelijke naam en nederlandse naam
Invullen: wetenschappelijke naam en nederlandse naam
makkie: dikke kurklijsten zonder de tegenoverstaande knoppen zoals de Acer campestre, dus dit is de Liquidambar styraciflua, de amberboom
makkie: dikke kurklijsten zonder de tegenoverstaande knoppen zoals de Acer campestre, dus dit is de Liquidambar styraciflua, de amberboom
De lastigste, is het een eik, populier of een fruit zoals pruim?
De lastigste, is het een eik, populier of een fruit zoals pruim?
 

125 boomsoorten en cultivars

Voor de opleiding tot boomverzorger in Zwolle en het ETW examen moet je van 125 boomsoorten en/of cultivars aan een tak kunnen zien wat voor boom het is. En ja, ook in de winter zonder blad. Wetenschappelijke namen en nederlandse namen aub.

De wetenschappelijke namen tellen zwaarder mee dan de nederlandse namen. Het zijn overigens geen latijnse namen maar wetenschappelijke namen - de wetenschappelijke namen zijn ook voor een heel groot deel (oud) grieks, niet enkel latijn.

Ja het is echt nodig om bomen te herkennen, uit het hoofd, maar ik heb wel eens twijfels of enkel de herkenning aan de tak altijd zinvol is. Ik weet nog wel dat ik onder een boom van een klant stond en precies wist hoe ik aan het knopje op het twijgje kon zien wat voor boom het was. Jammer dat dat twijgje met dat knopje op 7 meter hing. Waardeloze kennis op zo'n moment dus. Maar goed, naarmate je meer naar bomen gaat kijken leer je ze ook aan groeivorm en bast herkennen. Het is natuurlijk makkelijk commentaar geven, want als je mij zou vragen hoe een toets er dan uit zou moeten zou ik het ook niet weten.
 

Hoe leer je 125 soorten te herkennen?

De opleiding boomverzorger vond ik zwaarder dan HTS, heb ze alle 2 met een 8 gehaald dus ik kan vergelijken denk ik. Vooral de sortimentskennis zorgde voor een grote belasting. Hoger dan tijdens de HTS. De opleiding boomverzorging is wel veel leuker - waar leer je nou om in een boom te klimmen met een kettingzaag?

Ik heb wel tijdens de HTS geleerd veel stof minitieus te ordenen en in kleine stukjes te leren. Zo ook met plantkennis. Het leren van het sortiment was heel erg niet exact. Bij plantkennis werden tips gegeven als: "deze boom heeft soms wat meer groenige twijgjes.", "later krijgt hij op meerjarig hout wat kurk" Er daar kan ik dus helemaal niets mee. Ik heb daarom heel lang gezocht naar harde sleutels. En die zijn er, al moet je er aardig wat boeken voor doorspitten. Groot probleem is dat maar heel weinig literatuur winterkenmerken bespreekt. Maar het is gelukt. Ze staan hier online...
 

De sleutels

Op deze site:

sortiment-all-boom7.nl-g80.html - alle bomen op de ETW lijst met unieke sleutels
sortiment-all-boom7.nl-g80.xls - idem als excel
zomerkenmerken-g21.pdf - pdf: plaatjes met tekst, zomerkenmerken
zomerkenmerken-naaldbomen-g11.pdf - idem van naaldbomen
 

Foto's winterkenmerken met rijpobj_8172.jpg
obj_8172.jpg

obj_8187.jpg
obj_8187.jpg

obj_8229.jpg
obj_8229.jpg

obj_8232.jpg
obj_8232.jpg

obj_8235.jpg
obj_8235.jpg

obj_8236.jpg
obj_8236.jpg

obj_8237.jpg
obj_8237.jpg

obj_8241.jpg
obj_8241.jpg

obj_8253.jpg
obj_8253.jpg

obj_8255.jpg
obj_8255.jpg

obj_8260.jpg
obj_8260.jpg

obj_8266.jpg
obj_8266.jpg

obj_8274.jpg
obj_8274.jpg

obj_8281.jpg
obj_8281.jpg

obj_8286.jpg
obj_8286.jpg

obj_8293.jpg
obj_8293.jpg

obj_8296.jpg
obj_8296.jpg

obj_8311.jpg
obj_8311.jpg

obj_8314.jpg
obj_8314.jpg

obj_8325.jpg
obj_8325.jpg

obj_8334.jpg
obj_8334.jpg

obj_8338.jpg
obj_8338.jpg

obj_8347.jpg
obj_8347.jpg

obj_8350.jpg
obj_8350.jpg

Op de foto's onder andere (zelf uitzoeken welke soort of naam bij welke foto hoort, niet in juiste volgorde)
- Fagus sylvatica
- Araucaria araucana
- Robinia pseudoacacia
- Salix babylonica ‘Tortuosa’
- Corylus avellana 'Contorta'
- Betula pendula
- Quercus robur
- Ilex aquifolium
- Cedrus libani 'Glauca'
 

De fouten in de ETW-lijst

Om te laten zien wat voor circus de nederlandse namen soms vormt, hier de afwijkingen of tegenstrijdigheden in de ETW-sortimentslijst.

IPC schrijft:
Voor de Nederlandse namen is gebruikgemaakt van de volgende uitgaven:
Dendrologie van de lage landen, Jan de Koning Wim van den Broek, 14e druk, 2009;
Heukels’ Flora van Nederland, R. van der Meijden, 23e druk, 2005;
Stadsbomen Vademecum 4, T.J.M. Janson en J.J.C. Janssen, 4e druk, 2006.

ETW lijst:
Sorbus aucuparia - gewone lijsterbes
Sorbus intermedia - Zweedse meelbes

Heukels 23 druk p. 392:
Sorbus aucuparia - wilde lijsterbes
Sorbus intermedia - Zweedse lijsterbes

Heukels 23e druk p.91
Fagus sylvatica-'gewone beuk' moet zijn 'beuk'

Heukels 23e druk p. 676:
Fraxinus excelsior-'gewone es' wordt 'es'

spelling:
Japanse noteboom moet zijn: notenboom (inmiddels verbeterd)
'Anna-Paulownaboom' moet zijn 'Anna Paulownaboom'

'Westamerikaanse balsempopulier' moet zijn 'zwarte balsempopulier'

En nog een leuke:
Tsuga heterophylla - westerse hemlock
Heukels p. 74: Tsuga heterophylla - westerlijke hemlockspar
Dendrologie v.d.... p. 149: westerse hemlock
Ik denk dat westerlijke goed is, omdat westerse Europa betekent, en westerlijke het westen van de VS betekent, waar hij vandaan komt.

Heukels is een wetenschappelijk naslagwerk en een van de eersten waarbij DNA onderzoek doorslaggevend is.

Boeken winterkenmerken

Heel weinig boeken beschrijven de winterkenmerken van planten. Hier een paar die dat wel doen:
Geert Starre ing.

server clear NOK