logo boom7 boomverzorging

Boom verwijderen: kappen, vellen of afbreken

In het volgende filmpje laten we zien hoe gepassioneerd we over ons vak zijn en tegelijk laten zien wat een boomverzorger precies voor u kan doen, dat is namelijk veel meer dan alleen kappen.


In het bovenstaande filmpje kan je zien dat we elke keer erg blij worden als een groot stuk hout precies valt zoals we willen - elke keer weer. Ook uitleg met slowmotion beelden. Niet veel kabaal van kettingzagen - we zagen veel met een accuzaag - maar juist veel krakend hout!
 

Bomen en lastige omstandigheden

Wij hebben oplossingen voor zeer lastige situaties en omstandigheden. Niet alleen lastig om te kappen maar juist ook juridisch lastige situaties.

Een voorbeeld van een lastige situatie is een boom op de erfgrens. Zulke mandelige bomen hebben twee of zelfs meerdere eigenaren. In zulke gevallen kunnen heel makkelijk tegengestelde belangen ontstaan. Soms wil de ene eigenaar kappen en de andere juist niet. En als de eigenaren het eens zijn dan moet soms de gemeente nog een vergunning afgeven.

In zulke gevallen kan het erg handig zijn dat boom7 de situatie in kaart brengt en helpt om alle partijen van volledige informatie te voorzien. Dat kan door het opstellen van een rapport waarin op toegankelijke wijze met veel foto's de opties beschreven staan. Hier kan boom7 bemiddelen en lobbyen. Bijna altijd is dan een conflict te vermijden.

Wij kunnen bij elk onderdeel helpen, advies en hulp bij aanvragen kapvergunning.

Ook het traject voorafgaand aan de kap, het oordelen of een boom nog veilig is en helpen met het aanvragen van een kapvergunning (omgevingsvergunning). We hebben er alle benodigde ervaring en bovendien diploma's en opleiding voor.

In het voorbeeld laten we zien hoe we een 22 meter hoge kastanje kappen. Hij is te groot om in z'n geheel te kappen of te vellen, daarom breken we hem eerst klimmend in delen af. Ook als grote takken boven een monumentale boerderij hangen - die vangen we af.
 

Boom7 als lobbyist, boomlobbyist

Soms zijn wet en regelgeving bij problemen rond bomen helder. Helaas heel vaak ook niet. Procederen is meestal echt geen optie. Dit is simpelweg te duur en te complex.

Voorbeeld: mijn klant is eigenaar van zijn woning. Precies op zijn erfgrens staat een dikke boom. Deze boom staat dus op 2 percelen, de tuin van mijn klant en een perceel van de gemeente - wat mijn klant huurt van de gemeente.

Mag mijn klant de boom kappen? Mag mijn klant zich als eigenaar gedragen? Deze vragen zijn niet op te lossen door naar bestaande wetgeving of jurisprudentie te kijken. Naar de rechter is geen optie, een conflict ook niet. Juist voor dit soort lastige situaties is het een optie om boom7 in te zetten als lobbyist, boom7 gaat gesprekken aan met de eigenaren van de boom namelijk de gemeente en onze klant. Bijna altijd komt er een oplossing waarbij alle belanghebbenden zich gehoord voelen. Dat is een ideaal uitgangspunt voor een oplossing, zonder conflict.
 

Bliksemschade - grote boom in delen vellen


 

Zwaartekracht wint altijd

Uiteindelijk gaat elke boom neer, de zwaartekracht wint altijd. Soms is het te link om de wind en de boom het moment te laten bepalen. Dan moeten we de boom een handje helpen. Kappen kan een noodzaak zijn. Altijd jammer, maar we vinden het wel heel leuk werk. Als boomverzorger kunnen we elke boom veilig kappen of verwijderen.
 

De wet

Per gemeente verschilt of je een kapvergunning nodig hebt of niet als je een boom wilt verwijderen. Officieel heet een kapvergunning tegenwoordig een omgevingsvergunning.

Niet altijd zal je een kapvergunning krijgen. Soms zal de gemeente aanvullend onderzoek vragen of simpelweg je verzoek afwijzen.

Bij het geven van een vergunning kan de gemeente ook eisen stellen. Regelmatig eist de gemeente dat een nieuwe boom geplant wordt na verwijdering.
 

Wanneer afscheid nemen van een mooie boom?

Het is altijd erg jammer als een mooie boom verwijderd moet worden. Het is zonde van de boom en zonde van het geld. Toch is er iets nog belangrijker dan de boom en geld: veiligheid. Veiligheid voor jezelf, je woning maar ook van verkeer of de veiligheid van je buren. Jij bent verantwoordelijk als je boom schade aanricht. Als jij geen onderhoud gepleegd hebt aan je boom ben je aansprakelijk. Lees daarover meer op de pagina 'boomveiligheid'.

Er kunnen verschillende redenen zijn voor het kappen van bomen. Ziekte, overlast, mogelijke schade, gevaar voor de omgeving, enzovoort. Bij een boom met houtrot kan je het beste zo snel mogelijk kappen. Eigenlijk om twee redenen:
- Hoe eerder je kapt hoe veiliger de boom te verwijderen is.
- Na kap van een grote boom moet je vaak herplanten, hoe eerder je herplant hoe grotere boom de volgende generaties hebben.

Door die laatste reden ben ik van mening dat een boom met een gevaarlijke aantastig zo snel mogelijk weg moet. Soms denken gemeentes daar anders over, die willen monumentale bomen soms lang in stand houden. Dan eisen ze voor een kapvergunning dure onderzoeken zoals een stabiliteitsonderzoek of een trekproef. Vaak zijn deze onderzoeken niet nodig en niet nuttig. Boom7 kan hier bemiddelen.
 

Kosten en kosten besparen

Elke boom is anders, daarom zijn de kosten altijd verschillend per situatie. Een boom vellen is de simpelste en goedkoopste manier om een boom te rooien, maar niet altijd kan een boom vallen.

Kan de boom niet vallen omdat hij dan iets zal raken dan moet de boom klimmend afgebroken worden. De kosten hiervoor vallen mee omdat er geen dure hoogwerker of kraan nodig is. Voorbeeld: een kleine berk afbreken achter een woning kost vaak minder dan 240 euro inclusief BTW - als het hout kan en mag vallen.

Hangen taken boven het dak, schuurtjes, schuttingen, tegels, vijvers of kunstgras, dan moeten takken en soms zelfs de stamdelen afgevangen worden. Dit kost tijd.

Wat ook veel kosten kan besparen is dat wij het lastige klimwerk doen en dat de klant zelf voor afvoer van het hout zorgt. Ook kunnen we de stamdelen klein zagen voor stook en de takken versnipperen. Bel voor overleg.

Er wordt tegenwoordig steeds meer op hout gestookt. Afvoeren kost meer en is eigenlijk verspilling. Een boom kappen of rooien hoeft daarom niet duur te zijn. De kosten van stookhout stijgen alweer, omdat het stormhout van de laatste grote storm inmiddels wel verwijderd is.
 

Zonder kapvergunning of omgevingsvergunning?

De verleiding kan soms groot zijn, maar kap nooit een boom zonder kapvergunning. Het is het niet waard. Voor mij als boomverzorger is het een economisch delict met boetes van tienduizenden euro's.
 

Na de kap

Na het kappen of afbreken blijft een stobbe over. Die kan weggefreesd worden maar eleganter is om er iets nuttigs van te maken, zoals een insectenhotel. Lees meer over de mogelijkheden wat je allemaal met een stobbe kan doen.
 

Moeilijke of zware velling

Ook scheefstaande bomen kunnen gakapt of geveld worden: klimmend installeren we een stalen treklijn. Vervolgens kunnen we op afstand met een lier de scheefstaande boom in elke richting vellen zonder gevaar voor de omgeving.

 

Mag ik in elk seizoen kappen?

Ja, ook in het broedseizoen, maar elk seizoen heeft voor en nadelen. Nadelen in de zomer zijn:
Voordelen zomer:
Voordeel herfst:  

Bomen afbreken - zo doen we dat

Het is vaak niet mogelijk om een boom te vellen of te rooien, wegens gevaar of ruimtegebrek. Dan moet een boom afgebroken worden. Dat kan met de hoogwerker of klimmend. Kimmend een boom afbreken is op afstand het meest spectaculaire werk wat een boomverzorger tegenkomt. Vandaar eerst een paar foto's.

kappen boom in delen: valkerf zagen in populier van 35 meter
kappen boom in delen: valkerf zagen in populier van 35 meter


Een arm eraf zagen gaat met veel geweld. Niet alleen veroorzaakt de val van de arm veel wind en lawaai, ook verliest de boom gewicht waardoor de kale paal van 25 meter die overblijft met mij erop staat te zwiepen. Daar kan geen kermisattractie tegenop. Na de val van het hout heb ik niets meer om me heen behalve het mooiste uitzicht op de omgeving. En stilte. Ook geen geluid van vogels, die zijn allang weg na zoveel geweld.

Op de laatste foto van bovenstaande serie zaag ik eerst met de motorkettingzaag een valkerf, daana spintsnedes en tenslotte een deel van de velsnede. Dan motor uit en met handzaag verder. het laatste stukje doe ik met de handzaag om 2 redenen: als eerste veiligheid, als ik op 25 meter hoogte sta te zwiepen wil ik niet ook nog een draaiende motorkettingzaag in m'n handen hebben. Tweede reden: met handzaag heb ik geen gehoorbeschermer nodig zodat ik kan horen wat het hout doet. Voor de val begint het te kraken.
 

Afblokken

Als de kroon eruit is, ga ik meter voor meter weer naar beneden en zaag ik stamdelen van de kale paal. Dit doe ik met een grotere zaag, wat heel veel zaagsel geeft. Ik zie er dan uit als een sneeuwpop.

inzagen met grote zaag - kappen in delen
inzagen met grote zaag - kappen in delen
kappen - val deel 3 - gericht laten vallen
kappen - val deel 3 - gericht laten vallen


Bij elk stuk hout kan ik heel nauwkeurig bepalen naar welke richting het valt, zodat ik niet iets stuk maak.
 

Afvangen omgevallen bomen (stormhout & stormschade)

Nog een stap verder dan nauwkeurig zagen en gooien is afvangen. Als het losgezaagde hout of een omgewaaide boom niet mag vallen omdat het iets zou kunnen beschadigen, gebruik ik een vanglijn. Zo kunnen mijn grondman en ik het hout langzaam en gecontroleerd naar beneden laten zakken. (meer stormhout).

eigenlijk is dit geen kappen maar het verwijderen van voorbeeld stormhout, een boom is in een andere boom blijven hangen.
eigenlijk is dit geen kappen maar het verwijderen van voorbeeld stormhout, een boom is in een andere boom blijven hangen.

Soms zijn bomen zo gevaarlijk dat er direct gekapt moet worden: noodkap. Lees daarover meer in onze blog 'Noodkap monumentale boom na stormschade'.


server clear NOK