logo boom7 boomverzorging
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Boom7 maakt veel gebruik van de Wob. Helaas krijg je meestal de informatie van de overheid niet cadeau. Gewoon bellen heeft niet altijd zin, zeker niet bij politiek gevoelige onderwerpen als evenementen en landbouwgif. Dan moet je niet alleen een Wob-verzoek indienen, maar ook vaak in bezwaar en in beroep. Dan doen we dan ook vaak, voor ons zelf
maar ook voor onze klanten en andere organisaties. Meestal maakt een Wob-verzoek onderdeel uit van een lobby of een bezwaar procedure.
 

Wob is lastig voor iedereen

Voor ambtenaren is Wob echt een doffe ellende. Je mag niet zomaar documenten openbaar maken omdat bijvoorbeeld namen en persoonskenmerken niet bekendgemaakt mogen worden. Die documenten moeten dan geredigeerd of 'gelakt' worden.

Maar de ellende begint al eerder. Je moet als ambtenaar eerst bij je collega's vragen of ze informatie hebben, op papier of in de mailbox. Er moet gezocht worden, maar waar? En de collega's willen soms ook helemaal niet meewerken wegens tijdgebrek of omdat gemaakte fouten ineens zichtbaar worden. Niet leuk.

Als je dan intern informatie gevonden hebt, dan zou het zo maar kunnen zijn dat die informatie politiek gevoelig ligt. Dat is al snel het geval. Vinden ze zelf. Gelukkig is politieke gevoeligheid geen weigeringsgrond. Na het verzamelen van de informatie begint het lakwerk. Urenlang documenten beoordelen en namen en andere gegevens weglakken.


gelakte email
gelakte email

Bovenstaande foto van een gelakte email laat zien dat er teveel gelakt is; je kan niet meer zien zie wie naar wie mailde. Je kan bijvoorbeeld niet controleren of de mail is opgesteld door het overheidsorgaan.
 

Budget: geen

Meestal hebben vooral kleine gemeenten helemaal geen budget voor uren en software om efficient te lakken. Want budget voor de behandeling voor Wob-verzoeken is er meestal niet. Het geld is al op aan leuke dingen voor de burgemeester en wethouders, zoals evenementen. Veel leuker. Nooit is geld vrijgemaakt om de archieven eens goed te indexeren en een systeem op te zetten waarbij op inhoud gezocht kan worden.
 

Geen lijst van beschikbare informatie

Er is geen lijst van beschikbare informatie waarop je als buitenstander kan zien wat voor documenten er zijn binnen een overheidsorgaan. Je kan alleen vragen over welke onderwerpen je alle informatie openbaar wilt hebben. Dan ga je automatisch breed vragen. Het gevolg van breed vragen is dat er soms zeer veel documenten, welke totaal niet interessant zijn, gelakt moeten worden. Soms vele duizenden.
 

Met de hand lakken

Bij veel kleine gemeenten is niet de moeite genomen om Wob-verzoeken efficiënt te verwerken. Meestal gaat dat lakken dan als volgt:
  1. de digitale informatie wordt uitgeprint
  2. met dikke stift wordt de te verbergen informatie weggelakt
  3. een kopie wordt gemaakt om te zorgen dat alles echt onleesbaar wordt
  4. of een scan wordt gemaakt welke naar de aanvrager gaat

dik pak papier
dik pak papier

Maar ook al vraag je de informatie digitaal aan te leveren, niet zelden krijg je een hele dikke stapel losse vellen. Deze moet je zelf scannen om het nog een beetje te kunnen overzien.

Sommige overheidsorganen zetten zelf de te openbaren informatie online, sommige niet. Als het overheidsorgaan het niet doen, doen wij het.
 

Resultaten van Wob-verzoeken

 

Resultaat Wob overeenkomst gewasbeschermingsmiddelen (Gemeente Westerveld)

het Wob-verzoek
het besluit

De informatie (288 pagina's):
scans 0000
scans 0001
scans 0002
scans 0003
scans 0004
scans 0005
scans 0006
scans 0007
scans 0008
scans 0009
scans 0010
scans 0011
scans 0012
scans 0013
scans 0014
scans 0015
scans 0016
scans 0017
scans 0018
scans 0019
 

Resultaat Wob Wob-verzoek van Follow the Money (Shell Papers)

zie: link.


---

verkorte url deze pagina:
boom7.nl/id/16445 
Boom7 boomverzorging
server clear NOK