logo boom7 boomverzorging

Bomen en wet

Al eeuwen ruzien mensen om bomen. Boom moet weg of juist blijven. Boom heeft schade aangericht. Boom zorgt voor schaduw. Moet huurder of verhuurder de rekening van de boomverzorger betalen?

Boomverzorgers zijn geen juristen, maar kunnen wel uitzoeken of een boom gekapt mag of zelfs moet worden. In lastige gevallen kunnen we wel in jargon communiceren met gemeente of jurist. Of adviseren of foto's maken.
 

Snoeien

Hoe zwaar mag je een boom eigenlijk snoeien? Van te zware snoei heeft een boom zwaar te lijden. Zo zwaar dat je een dikke boete kan krijgen voor doodsnoeien.
 

Kapvergunning

Elke gemeente heeft andere regels voor het kappen van bomen. Heet tegenwoordig omgevingsvergunning. Denk niet dat je wegkomt met het stiekem kappen of doodsnoeien van een boom. Gemeentes maken zeer gedetailleerde luchtfoto's. Kan lang duren maar de kans dat je heel lastige vragen krijgt van 'handhaving' is te groot.

Een boomverzorger kan helpen met het opstellen van een aanvraag voor kap of dunning.
 

Illegale velling

Mr. B.M. Visser & Partners schrijven:
"Illegaal vellen, dus zonder de benodigde vergunning/toestemming, is beslist niet aan te raden. Niet alleen is het handelen zonder omgevingsvergunning een strafbaar feit op grond van de Wet Economische Delicten, maar bovendien kan de gemeente een (soms forse) herplantplicht en/of boete opleggen zodat er naast de boete alsnog een (grotere) boom teruggeplant moet worden. Vooral grote bomen zijn meestal zeer kostbaar in aanschaf."
 

Wet flora en fauna

En dan nog is een kapvergunning niet genoeg. Ook is soms een onderzoek nodig of er geen beschermde soorten zich bevinden in of om de boom. Dit klinkt kostbaarder dat het is. Een zogenaamde quick-scan voldoet.

De regels overtreden gaat sneller dan je denkt en de boetes zijn zo hoog dat je denkt dat ik  tikfouten heb gemaakt.

Ik heb geen goede voorbeelden van bomen, maar wel van vleermuizen en eenden:

Een aannemer rijdt met zijn klepelbak over het talud van een watergang. Daarbij sneuvelen onbewust en onbedoeld twee eenden. Overtreding flora & fauna wet: € 75.000 per eend.

Andere ondernemer: twee muren werden gesloopt, die vleermuizen zouden herbergen: twee ton! (Voorbeelden uit boomzorg)
 

Waarom een kapvergunning - het is mijn boom!

De wetgever ziet dat anders: een boom is door zijn functie een algemeen nut.
 

Is er een zaagseizoen?

Nee, is fabel. Echter om verschillende redenen wordt meestal in de winter meer gezaagd.

In de winter:
- heb je minder afval, geen bladafval
- hebben hoveniers meer tijd
- kan je door gebrek aan blad meer zien
- is de kans op verstoring van nesten minder groot
- optimale werktemperatuur
- sommige bomen bloeden in de zomer teveel, enkel in winter als sapstroom gestopt is snoeien

In de zomer:
- heb je meer tijd
- is het met beschermende kleding simpelweg gevaarlijk warm
- kan je goed zien welke tak dood is
- meer kans op verstoring flora/fauna
- is de conditie van de boom beter te beoordelen ivm beoordelen bladbezetting
- beste tijd voor snoei, wonden kunnen snel overgroeien (meeste planten)

In de herfst:
- zijn de meeste vruchtlichamen aanwezig, dit duidt soms op houtrot en dus gevaar

Fruitbomen werden vaak in de winter gesnoeid door boeren - er is dan gewoon meer tijd voor. Toch is dat niet altijd wenselijk, onder andere pruim mag zelfs niet in de winter gesnoeid worden.

Meer over snoeien, lees: bomen snoeien op onze site.
 

Media

Omwonenden: "Illegale bomenkap op landgoed De Eese bij Steenwijk"
"Emoties en machteloosheid voeren de boventoon in gesprekken over de bomenkap. Want wat de omwonenden zelf nooit voor elkaar kregen -een vergunning voor bouw of verbouw- dat is hun buurman wel gelukt. Mercedes-dealer Ruinemans wil op een stuk bosgrond op het landgoed De Eese een luxe villa bouwen." Bron: http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=194457


server clear NOK