logo boom7 boomverzorging

Een van de mooiste bomen in het Wilhelminapark is gekapt.

14 december 2015, Wilhelminapark Meppel, (locatie in Google maps)

De boom is niet alleen mooi door z'n formaat, maar ook de groeiwijze: solitair. Andere bomen hebben geen licht tegengehouden, daardoor kon de boom alle ruimte benutten. De paardenkastanje kon zich daarom ontwikkelen alsof het een kandelaar was.

boomsoort: Aesculus hippocastanum 'Baumannii'. De cultivar Baumannii heeft van die kandelaar vormige armen.

De mooie kastanje in het Wilhelminapark is zwaar aangetast
De mooie kastanje in het Wilhelminapark is zwaar aangetast

Helaas hebben verschillende soorten zwammen de boom zwaar aangetast. De boom is hierdoor gevaarlijk geworden. Daar is niets tegen te doen.

De gemeente heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd om het proces vaan aantasting te volgen. Door de wortels vrij te graven bleek dat de boom niet langer stabiel kan staan. Kap was de enige optie.

meerdere soorten houtrot veroorzakende zwammen: parasieten
meerdere soorten houtrot veroorzakende zwammen: parasieten

Omdat de boom te zwaar aangetast was om te kappen met een breuklijst, moest de boom afgebroken worden in delen met een telekraan.

afbreken met telekraan
afbreken met telekraan

arm voor arm
arm voor arm

Arm voor arm werd de boom afgebroken met een telekraan en een hoogwerker. Er kom dor rijplaten te plaatsen zwaar materieel komen.

grote arm
grote arm

kastanje afbreken
kastanje afbreken

arm in telekraan
arm in telekraan

grote dikke armen
grote dikke armen

stam losgezaagd
stam losgezaagd

Houtrot veroorzakende zwammen zoals in deze boom hebben een kans in een beschadigde of verzwakte boom. Dit kan komen door de hoge grondwaterstand of door andere oorzaken zoals bodemverdichting, maaischade of wortelschade.

aangetast hout op 15 cm hoogte
aangetast hout op 15 cm hoogte

Na kap is goed zichtbaar hoe zwaar het hout is aangetast. De ravage door de houtrot veroorzakende parasieten (zwammen) is goed te zien. Alleen het licht gekleurde hout is nog niet aangetast.

doorsnede op hoogte van de holte (zie 1e foto)
doorsnede op hoogte van de holte (zie 1e foto)

---

Boom7 was geen partij in de beslissing om de boom af te breken, of de uitvoering . We hebben het alleen vastgelegd.

server clear NOK